Od 1996 roku w szkoleniach działów sprzedaży

Informacja to jeszcze nie wiedza.
Wiedza to jeszcze nie umiejętność.
Umiejętność to jeszcze nie kompetencja...

Zasiejesz Słowo,
Zbierzesz Myśl,
Myśl może przerodzić się w działanie,
Powtarzane działanie to nawyk.
Zbiór nawyków to charakter.
A charakter określa nasze przeznaczenie.

William Makepeace Thackeray