Szkolenia menadżerskie

Przeznaczone dla menadżerów działów sprzedaży, dla menadżerów innych działów (produkcja, finanse, IT, itd.) oraz dla dyrektorów działów (aby wiedzieli co ich kierownicy powinni umieć i stosować w swojej codziennej pracy).

 • Co jest podstawowym celem pracy menadżera?
 • Po co firma zatrudnia menadżerów?
 • Co to jest „nagrobek biznesowy”?
 • Jak można skonstruować „perpetuum mobile” z członków własnego zespołu?
 • Dlaczego i jak wychować sukcesora?
 • Podstawowe funkcje np. „menadżera ds. kopania rowów” czyli: zatrudnianie, wyznaczanie zadań, motywowanie, szkolenie, kontrola wyników. Jak to się ma do funkcji menadżera sprzedaży?
 • Co to jest motywacja poza finansowa. Co to znaczy zmotywowany pracownik?
 • Jak stworzyć „gang motocyklowy” ze swoich podwładnych? (dwuczynnikowy model motywacji Herzberga)
 • Wyznaczanie zadań jako sposób na motywowanie pracowników lub czynnik powodujący zwiększenie ich demotywacji.
 • Jak rozwijać swoich pracowników? Co to jest instruktaż, mentoring, trening, coaching.
 • Wspólna praca z podwładnym. Jak ją fachowo i efektywnie poprowadzić a czego unikać?
 • Kontrola wyników – czym się różni od „wiszenia u gardła”.
 • Co powinno wynikać z kontroli? Co to jest efektywna informacja zwrotna i czym się różni od reprymendy?
 • Kto pracuje na sukces, pensję, premię, hobby, ubezpieczenie, wakacje, itd. menadżera?
 • Czym się różni pomaganie pracownikowi od robienia pracy za niego?
 • Zarządzanie sobą w czasie, wykres Eisenhowera, priorytetyzowanie, planowanie pracy swojej i podwładnych.
 • Konflikt w organizacji, rodzaje konfliktów, własne preferencje zachowań w sytuacjach konfliktowych, rodzaje konfliktów i dopasowane do nich sposoby rozwiązywania.
 • Kompetencje nowoczesnego menadżera w praktyce- ćwiczenie typu „dokumenty na biurku”, ujawniające takie kompetencje jak: komunikowanie się, wrażliwość interpersonalna, osąd, kontrola zarządzania, inicjatywa, planowanie i organizacja, podejmowanie decyzji, itp.
 • Umiejętności prezentacji - czy to „1 na 1”, czy to do zarządu firmy, czy do grupy podwładnych, czy do kilkuset osób na konferencji.
 • Rozmowa oceniająca - bieżąca lub roczna.
 • Umiejętności związane z efektywnym udzielaniem informacji zwrotnej.
 • Zatrudnianie nowych pracowników. Jak określić przyszłe kompetencje i oczekiwania od nowego pracownika? Gdzie go szukać? Profesjonalna rozmowa rekrutacyjna.
 • Jak i kiedy przeprowadzić efektywny Ośrodek Oceny i rozwoju -ADC?
Szkolenia menadżerskie

W obecnej dobie dobry menadżer nie jest tylko formalnym przełożonym.
To również osoba, która przewodzi swoim podwładnym nieformalnie oraz powoduje, że jego ludzie są coraz lepszymi fachowcami.
To nie tylko najlepszy sprzedawca. To przede wszystkim przywódca.