Inne szkolenia

  • Wspólne prace w terenie ze sprzedawcami – u klientów.
  • Zarówno jako przygotowanie do przyszłego szkolenia sprzedawców by lepiej rozpoznać potrzeby szkoleniowe, jak i następny krok rozwijania sprzedawców już po szkoleniu sprzedażowym.
  • Wspólna praca z menadżerem. Zarówno jako coaching/mentoring w procesie planowania i wdrażania procesów zarządzania jak i trening/shadowing podczas pracy z ludźmi, czy to w terenie czy też podczas spotkań i/lub prezentacji.
  • Warsztaty integrujące, poprawiające wewnętrzna komunikację dla nowopowstających działów oraz dla kilku różnych działów w sytuacjach, kiedy ta komunikacja wymaga poprawy.
  • Warsztaty mocno ukierunkowane na określony cel; wprowadzenie nowego produktu, przygotowanie działu sprzedaży do dużej akcji promocyjnej. Celem takich warsztatów jest spowodowanie aby cały dział „od jutra” zachowywał się u klientów jak wyszkolona armia a nie jak „pospolite ruszenie”.
  • Współudział w przygotowaniu i poprowadzeniu dużych konferencji dla sprzedawców. Wykorzystanie tego, że w jednym miejscu i czasie mamy zgromadzonych wszystkich. Ankiety, sondaże, ćwiczenia grupowe mające na celu poprawę morale/nastrojów, zebranie informacji od podwładnych na zasadach statystycznych, lub wypracowanie nowych rozwiązań dla istniejących problemów, w taki sposób by ludzie czuli się autorami i współtwórcami nowowprowadzanych standardów.
Inne szkolenia

Informacja – to jeszcze nie wiedza.
Wiedza – to jeszcze nie umiejętność.
Umiejętność – to jeszcze nie kompetencja.